Santé Institut

školení první pomoci pro zaměstnance.

Pražské Služby a.s.

školení první pomoci pro zaměstnance.

Policie České republiky

školní policejní středisko Teplice. Vzájemná spolupráce.

Off-road Camp

zdravotické zajištění akce.

Junior Adventure Camp

zdravotické zajištění akce.

Až na dno!

soutěž družstev zdravotnických záchranářů – maskování poraněných.

Rescue Camp

dětský tábor – výuka první pomoci, maskování poraněných.

S – World

občanské sdružení v oblasti ošetřovatelství, zejména soustřeďování, sdílení, výměna a zprostředkování nejnovějších odborných informací a zkušeností v oblasti ošetřovatelství. Vzájemná spolupráce.

SestraFest

festival ošetřovatelství. Vzájemná spolupráce.

Preventivně informační oddělení Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Praha

spolupráce při preventivních programech na mateřských, základních a středních školách

SDH Satalice

školení první pomoci pro členy jednotky SDH Satalice

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
ODDĚLENÍ OCHRANY A PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA

spolupráce při preventivních programech na mateřských, základních a středních školách