Zajišťování zdravotnických dozorů

Zajistíme plně vybavené zdravotníky na Vaši společenskou, sportovní, rekreační nebo jinou akci. Naši zdravotníci na místě provedou nezbytné ošetření, situaci vyhodnotí a v případě potřeby zajistí transport do zdravotnického zařízení. Přítomností zdravotníků zajistíte na Vaší akci bezproblémový chod a zvýšíte bezpečnost akce, účast zdravotníků na některých akcích ukládá právní norma.

Databáze zdravotníků zotavovacích akcí

Díky dlouholeté praxi na poli výuky první pomoci spolupracujeme s celou řadou kvalitních a ověřených zdravotníků zotavovacích akcí. Velice rádi Vám zajistíme zdravotníka právě na Vaši zotavovací akci.

Sestavení obsahu lékárniček

Sestavíme Vám lékárničku dle Vašich požadavků. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám nabízíme konzultaci ohledně rozmístění lékárniček na pracovišti a vybavení jednotlivých lékárniček materiálem dle převažujícího typu pracovní činnosti. Široké veřejnosti potom nabízíme konzultace a individuální vybavení lékárniček od domácích až po expediční.

Maskování

Naši maskéři připravují reálně vypadající zranění. Uplatnění nacházíme ve filmu, při nácviku krizových situací, při výuce první pomoci nebo při veřejných, společenských, osvětových a jiných akcích.

Konzultace a poradenská činnost